ការដឹកជញ្ចូននិងការត្រឡប់មកវិញរបស់ក្រុមហ៊ុន T&C

យើងដឹងថាអ្នកនឹងពេញចិត្តចំពោះការទិញរបស់អ្នកពីខមហ្វត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាអាចមានឱកាសខ្លះនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការប្រគល់របស់របរមកយើងវិញ @ @ Returns dept, Unit 21, មជ្ឈមណ្ឌលច្នៃប្រឌិត, EBBW VALE NP23 8XA ។ 

ខមហ្វៀលល័ក្ខខ័ណ្ឌអ្នកប្រើប្រាស់និងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្គត់ផ្គង់

 

ទំព័រនេះ (រួមជាមួយឯកសារយោងលើវា) ប្រាប់អ្នកអំពីល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលយើងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល (ផលិតផល) ដែលបានចុះបញ្ជីនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងខមហ្កែលវេបសាយ (គេហទំព័ររបស់យើង) ដល់អ្នក។ រូបភាពនៅលើគេហទំព័រគឺសម្រាប់ គោលបំណងនៃការបង្ហាញរូបភាពតែប៉ុណ្ណោះហើយធាតុពិតអាចខុសគ្នាសូមពិនិត្យមើលផ្នែកនិងលេខដែលជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនពេលបញ្ជាទិញ។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តប្រសិនបើអ្នកកំពុងទិញជាអ្នកប្រើប្រាស់។ អតិថិជនពាណិជ្ជកម្មគឺជាកម្មវត្ថុនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងដែលអាចចូលមើលបានតាមរយៈល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងខនត្រូលពាណិជ្ជកម្ម

 

សូមអានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលបញ្ជាទិញផលិតផលណាមួយពីគេហទំព័ររបស់យើង។ អ្នកគួរតែយល់ថាតាមរយៈការបញ្ជាទិញផលិតផលណាមួយរបស់យើងអ្នកយល់ព្រមចងភ្ជាប់ដោយល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។ អ្នកគួរតែបោះពុម្ពច្បាប់ចំលងនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះសម្រាប់ជាឯកសារយោងនាពេលអនាគត។

 

សូមគូសធីកប្រអប់ដែលមានពាក្យថា“ ខ្ញុំយល់ព្រមនឹងខមខម” នៅចុងបញ្ចប់នៃដំណើរការបញ្ជាទិញប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រម។ សូមយល់ថាប្រសិនបើអ្នកបដិសេធមិនទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះអ្នកនឹងមិនអាចបញ្ជាទិញផលិតផលណាមួយពីគេហទំព័ររបស់យើងបានទេ។

 

ព័ត៌មានអំពីយើង

 

ខមហ្វវែលគឺជាគេហទំព័រដែលដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនខមហ្វតលីមីតធីត (យើង) ។ យើងត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងវែលក្រោមលេខក្រុមហ៊ុន ៨៨០៦៧៥៣ និងជាមួយការិយាល័យដែលបានចុះបញ្ជីនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មថោវើរជាន់ទី ៣ អគារថោនថោនផ្លូវហ្គ្រីហ្វ្រីហ្វ័រខាហ្វិច CF8806753 ៣AG ។

 

ភាពអាចរកបានសេវាកម្ម

 

គេហទំព័ររបស់យើងត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោយប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស (តែដីគោកប៉ុណ្ណោះ) ហើយយើងសូមរក្សាសិទ្ធិមិនទទួលយកការបញ្ជាទិញពីបុគ្គលដែលមានទីលំនៅនៅកន្លែងផ្សេងទៀត។

 

ស្ថានភាពរបស់អ្នក

 

តាមរយៈការបញ្ជាទិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងអ្នកធានាថា៖

 

3.1
អ្នកមានសមត្ថភាពស្របច្បាប់ក្នុងការចុះកិច្ចសន្យា។

 

3.2
អ្នកមានអាយុយ៉ាងតិច ១៨ ឆ្នាំ

 

3.3
អ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស (តែដីគោក) និង

 

3.4
អ្នកកំពុងចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងពីចក្រភពអង់គ្លេស (ដីគោក) ។

 

របៀបដែលកិច្ចសន្យាត្រូវបានបង្កើតឡើងរវាងអ្នកនិងយើង

 

4.1
បន្ទាប់ពីធ្វើការបញ្ជាទិញអ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីមែលពីយើងដោយទទួលស្គាល់ថាយើងបានទទួលការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកហើយ។ សូមកត់សម្គាល់ថានេះមិនមានន័យថាការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកត្រូវបានទទួលយកទេ។ ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកគឺជាការផ្តល់ជូនដល់យើងដើម្បីទិញផលិតផល។ រាល់ការបញ្ជាទិញទាំងអស់អាចទទួលយកបានដោយយើងហើយយើងនឹងបញ្ជាក់ពីការទទួលយកបែបនេះចំពោះអ្នកដោយផ្ញើអ៊ីមែលមកអ្នកដែលបញ្ជាក់ថាយើងបានទទួលយកការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក (ការយល់ព្រមទទួលយក) កិច្ចសន្យារវាងយើង (កិច្ចសន្យា) នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលយើង ផ្ញើការអះអាងការទទួលយកមកអ្នក។

 

4.2
កិច្ចសន្យានឹងទាក់ទងតែនឹងផលិតផលដែលយើងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការបញ្ជាក់អំពីការទទួលយកប៉ុណ្ណោះ។ យើងនឹងមិនមានកាតព្វកិច្ចផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអាចជាផ្នែកមួយនៃការបញ្ជាទិញរបស់អ្នករហូតដល់ការទទួលយកផលិតផលបែបនេះត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការបញ្ជាក់ការទទួលយកដាច់ដោយឡែក។

 

4.3
គំនូររូបថតការពិពណ៌នាឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មណាមួយដែលយើងចេញផ្សាយនិងរូបថតការពិពណ៌នាឬគំនូរណាមួយដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងត្រូវបានចេញឬបោះពុម្ពផ្សាយតែមួយគត់ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវគំនិតប្រហាក់ប្រហែលនៃផលិតផលដែលពួកគេពិពណ៌នា។ ពួកគេមិនបង្កើតជាផ្នែកនៃកិច្ចសន្យារវាងអ្នកនិងយើងឬកិច្ចសន្យាផ្សេងទៀតរវាងអ្នកនិងប្រើសម្រាប់លក់ផលិតផលឡើយ។

 

5. សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់

 

5.1
ប្រសិនបើអ្នកចុះកិច្ចសន្យាជាអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកអាចលុបចោលកិច្ចសន្យាតាមអ៊ិនធឺរណែតនៅពេលណាមួយក្នុងរយៈពេលដប់បួនថ្ងៃដោយចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកបានទទួលផលិតផល។ ក្នុងករណីនេះអ្នកនឹងទទួលបានសំណងពេញលេញនៃតម្លៃដែលបានបង់សម្រាប់ផលិតផលស្របតាមគោលការណ៍បង្វិលសងប្រាក់របស់យើង (មានចែងក្នុងប្រការ ៩ ខាងក្រោម) ។ អតិថិជនលក់រាយមិនអាចលុបចោលការលក់បានទេនៅពេលទំនិញត្រូវបានបង់ហើយចាកចេញពីហាង។ សិទ្ធិរបស់អ្នកត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិងវែល។

 

5.2
ដើម្បីលុបចោលកិច្ចសន្យាអ្នកត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ អ្នកក៏ត្រូវប្រគល់ផលិតផលឱ្យយើងវិញភ្លាមៗដែរហើយពួកគេត្រូវតែទទួលបានក្នុងរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃនៃការលុបចោលនោះទៅអាសយដ្ឋានត្រឡប់ខាងលើដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាដែលអ្នកបានទទួលហើយតាមការចំណាយនិងហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួន។ អ្នកមានកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ក្នុងការថែរក្សាផលិតផលដោយសមហេតុផលខណៈពេលដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកខកខានមិនបានអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចនេះយើងអាចមានសិទ្ធិចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងអ្នកសម្រាប់សំណងក្នុងការកាត់បន្ថយការបង្វិលសងរបស់អ្នកឬបដិសេធការបដិសេធរបស់អ្នក។

 

5.3
អ្នកនឹងមិនមានសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលកិច្ចសន្យាសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលដូចខាងក្រោមៈ

 

5.3.1
តន្ត្រីសូហ្វវែរកុំព្យូរទ័រធាតុផលិតកម្មអាហារក្រវិលរឺគ្រឿងថែរក្សាសុខភាពនិងសម្រស់ដូចជាឡាមឬរបស់ដែលមិនអាចលក់បានដែលមិនមានអនាម័យដែលត្រូវបានគេដាក់លក់និងរបស់ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់។ និង

 

5.3.2
ទំនិញដែលអាចប្រើប្រាស់បានលើកលែងតែកន្លែងដែលត្រូវបានគេរកឃើញកំហុសដែលមិនអាចត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយគ្មានការបង្ហាញផលិតផល។

 

5.4
ព័ត៌មានលំអិតស្តីពីសិទ្ធិលក្ខន្តិកៈនិងការពន្យល់អំពីរបៀបអនុវត្តវាត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុងលិខិតបញ្ជាក់ការទទួលយក។ បទប្បញ្ញត្តិនេះមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកឡើយ។

 

5.5
ប្រសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អ្នកសូមទាក់ទងនាយកដ្ឋានស្តង់ដារពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់របស់អ្នកឬការិយាល័យប្រឹក្សាយោបល់ពលរដ្ឋ។

 

ភាពអាចរកបាននិងការចែកចាយ

 

6.1
ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបំពេញតាមកាលបរិច្ឆេទប្រគល់ជូនដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតបញ្ជាក់ការទទួលយកឬប្រសិនបើគ្មានកាលបរិច្ឆេទនៃការដឹកជញ្ជូនត្រូវបានបញ្ជាក់នោះជាមធ្យមរបស់យើងគឺ ៣-៥ ថ្ងៃធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃនៃការបញ្ជាទិញការបញ្ជាក់ការទទួលយកលើកលែងតែមានកាលៈទេសៈពិសេស។ ភ្នាក់ងារដឹកជញ្ចូនរបស់យើងគឺរ៉ូយ៉ាល់ម៉ែលចក្រភពអង់គ្លេសអិម។ ឌី។ អិល។ អេ។ អិល។ ភីព័ត៌មានលំអិតតាមដាននឹងត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់នៅពេលពួកគេត្រូវបានទទួលពីឃ្លាំង។ UKMail និង DPD អាចត្រូវបានតាមដាននៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេចំនួនប្រាំខ្ទង់ដែលត្រូវបានតាមដានដោយគេហទំព័រ TNT ។ វិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀតក្រៅពីរ៉ូយ៉ាល់មែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកិច្ចសន្យាសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនហើយមិនអាចសងវិញបានទេលើកលែងតែការខូចខាតឬការបាត់បង់កើតឡើង។

 

6.2
កាលបរិច្ឆេទនៃការដឹកជញ្ជូន (ប្រសិនបើមាន) ដែលបានផ្តល់ឱ្យដោយក្រុមហ៊ុនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយស្មោះត្រង់ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញពេលវេលាដឹកជញ្ជូនដែលបានប៉ាន់ស្មានប៉ុន្តែនឹងមិនស្មើនឹងកាតព្វកិច្ចកិច្ចសន្យាដើម្បីផ្តល់ជូនតាមពេលវេលាដែលបានបញ្ជាក់។ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ណាមួយឡើយរួមមាន (ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញថ្លៃដើមការខូចខាតការចោទប្រកាន់ឬចំណាយដែលបណ្តាលមកពីផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលដោយការពន្យាពេលក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញ (ទោះបីបណ្តាលមកពីការធ្វេសប្រហែសរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏ដោយ) លើកលែងតែការពន្យាពេលលើសពី ១៨០ ថ្ងៃនឹងមានសិទ្ធិពន្យារពេលអ្នកទិញដើម្បីបញ្ចប់ឬលុបចោលកិច្ចសន្យា។ អ្នកលក់នឹងត្រូវបានផ្ញើទៅអាសយដ្ឋានដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បដិសេធឬផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូនបន្ទាប់ពីការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ជូនពីយើងការគិតប្រាក់ចំនួន£ 180 នឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូន (ការយល់ព្រមប្តូរទិសដៅគឺអាស្រ័យលើការបញ្ជាទិញនិងស្ថានភាពគណនីរបស់អ្នក) ។ កិច្ចសន្យាសម្រាប់ថ្លៃដឹកជញ្ជូននឹងនៅតែអនុវត្តលើកលែងតែការគិតថ្លៃប្រៃសណីយ៍រាជវង្ស។

 

6.3
ការបញ្ជាទិញដែលត្រូវបានដាក់មុនពេលពេលវេលាដែលបានកំណត់នឹងត្រូវបានដំណើរការនៅថ្ងៃដដែលហើយនឹងត្រូវបានប្រគល់ជូនតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកក្នុងការផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពបន្ថែមទៀតមិនត្រូវបានទាមទារហើយផលិតផលទាំងអស់អាចរកបាន។

 

6.4
វានឹងមិនមានការដឹកជញ្ជូនឬយករបស់ល្អ ៗ ចេញពីហាងឬឃ្លាំងទេរហូតដល់ទទួលបានមូលនិធិច្បាស់លាស់។ ប្រសិនបើអ្នកទិញខកខានមិនបានបញ្ជូនទំនិញណាមួយនៅពេលពួកគេត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនឬខកខានមិនបានផ្តល់ការណែនាំឬការអនុញ្ញាតដែលតម្រូវឱ្យផ្តល់ទំនិញឱ្យទាន់ពេលវេលាទំនិញនឹងត្រូវបានគេប្រគល់ឱ្យហើយ (ដោយគ្មានការរើសអើង) ។ សិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់ខ្លួន) ក្រុមហ៊ុនអាច: - 

រក្សាទុកទំនិញរហូតដល់ការចែកចាយឬលក់ពិតប្រាកដនិងគិតថ្លៃអ្នកទិញសម្រាប់ថ្លៃចំណាយនិងការចំណាយដែលទាក់ទង (រួមទាំងដោយគ្មានកំណត់ការផ្ទុកនិងការធានារ៉ាប់រង) ។ និង / ឬ - បន្ទាប់ពីមានការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់អ្នកទិញលក់ទំនិញណាមួយក្នុងតម្លៃល្អបំផុតសមរម្យតាមកាលៈទេសៈហើយគិតថ្លៃអ្នកទិញចំពោះការខ្វះខាតណាមួយទាបជាងតម្លៃដែលបានព្រមព្រៀងជាមួយអ្នកទិញ។

 

6.5

សូមកត់សម្គាល់ថាប្រសិនបើវត្ថុមួយកំពុងត្រូវបានប្រមូលឬដឹកជញ្ជូនដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ DPD របស់យើងហើយការប្រមូលឬបញ្ជូនត្រូវខកខានឬខកខាននោះនឹងមានការខកខាននូវការគិតប្រាក់ចំនួន£ ១០ ពីការសងប្រាក់របស់អ្នកវិញ។

6.6 

ការគិតថ្លៃការដឹកជញ្ជូនតាមប៉ែលបានបរាជ័យ។ ប្រសិនបើការដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកបរាជ័យដោយសារតែគ្មាននរណាម្នាក់នៅឯទ្រព្យសម្បត្តិនៅថ្ងៃដែលយើងបានណែនាំប្រសិនបើការដឹកជញ្ជូនត្រូវបានបដិសេធឬប្រសិនបើអ្នកបោះបង់ការបញ្ជាទិញបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានដឹកជញ្ជូនវានឹងមានការគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូនដែលបរាជ័យដែលត្រូវបានដកចេញពីការសងប្រាក់របស់អ្នកវិញ។ ការចោទប្រកាន់នេះអាចឡើងដល់ ១០០,០០ ផោន។

6.7
ការចោទប្រកាន់ការចែកចាយឡើងវិញរបស់ផែល។ ប្រសិនបើយើងប៉ុនប៉ងចែកចាយរបស់អ្នកនៅថ្ងៃដឹកជញ្ជូនដែលបានរៀបចំទុកជាមុនហើយគ្មាននរណាម្នាក់នៅផ្ទះការគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូនឡើងវិញនឹងត្រូវបានណែនាំ។ ការចោទប្រកាន់នេះអាចឡើងដល់ ១០០,០០ ផោន។ យើងនឹងចែកចាយឡើងវិញនៅពេលដែលអ្នកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកពេញចិត្តនឹងការគិតថ្លៃ។

 

7. ហានិភ័យនិងចំណងជើង

 

7.1
ផលិតផលនឹងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យរបស់អ្នកចាប់ពីពេលចែកចាយឬដកចេញពីហាងរបស់យើង។

 

7.2
ភាពជាម្ចាស់ / ចំណងជើងនៃផលិតផលនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅអ្នកនៅពេលដែលយើងទទួលបានការទូទាត់ពេញលេញនៃចំនួនសរុបដែលត្រូវបង់ហើយយ៉ាងហោចណាស់ ១៨០ ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅសម្រាប់ការទូទាត់ប្រភេទប័ណ្ណឬប្រភេទបង់បាកទាក់ទងនឹងផលិតផលរួមទាំងការដឹកជញ្ជូននិងថ្លៃសេវាផ្សេងៗទៀត។

 

8. តម្លៃនិងការទូទាត់

 

8.1
តម្លៃនៃផលិតផលណាមួយនឹងត្រូវបានដកស្រង់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងពីពេលមួយទៅពេលមួយលើកលែងតែក្នុងករណីមានកំហុសជាក់ស្តែង។

 

8.2
តម្លៃទាំងនេះរួមមានអាករលើតម្លៃបន្ថែមប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃដឹកជញ្ជូនដែលនឹងត្រូវបន្ថែមទៅចំនួនសរុបដែលត្រូវកំណត់ដូចមានចែងក្នុងព័ត៌មានដឹកជញ្ជូនរបស់យើង

 

8.3
តម្លៃត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនៅពេលណាមួយប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការបញ្ជាទិញដែលយើងបានផ្ញើឱ្យអ្នកនូវការបញ្ជាក់ពីការទទួលយករួចហើយ។

 

8.4
គេហទំព័ររបស់យើងមានផលិតផលមួយចំនួនធំហើយវាតែងតែអាចទៅរួចដែលទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងល្អបំផុតក៏ដោយក៏ផលិតផលមួយចំនួនដែលបានចុះបញ្ជីនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងអាចមានតម្លៃមិនត្រឹមត្រូវ។ ជាធម្មតាយើងនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់តម្លៃដែលជាផ្នែកមួយនៃនីតិវិធីបញ្ជូនរបស់យើងដូច្នេះនៅពេលដែលតម្លៃត្រឹមត្រូវរបស់ផលិតផលទាបជាងតម្លៃដែលបានបញ្ជាក់យើងនឹងគិតថ្លៃទាបនៅពេលបញ្ជូនផលិតផលទៅអ្នក។ ប្រសិនបើតម្លៃត្រឹមត្រូវរបស់ផលិតផលខ្ពស់ជាងតម្លៃដែលបានបញ្ជាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងជាធម្មតាយើងនឹងទាក់ទងអ្នកសម្រាប់ការណែនាំមុនពេលបញ្ជូនផលិតផលឬបដិសេធការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកហើយជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការបដិសេធបែបនេះ។

 

8.5
យើងមិនមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់ផលិតផលជូនអ្នកក្នុងតម្លៃទាប (ទាបជាងនេះទេ) សូម្បីតែបន្ទាប់ពីយើងបានផ្ញើការបញ្ជាក់ពីការទទួលយកក៏ដោយប្រសិនបើកំហុសក្នុងការកំណត់តម្លៃមានភាពច្បាស់លាស់និងមិនច្បាស់ហើយអាចត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអ្នកថាជាការកំណត់តម្លៃខុស។ ។

 

8.6
ការទូទាត់សម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើឡើងដោយប័ណ្ណឥណពន្ធរឺឥណពន្ធ។ យើងទទួលយកការទូទាត់ជាមួយវីសាវីសាអេឡិចត្រិចម៉ាស្ទ័រម៉ាស្ទេតសូឡូ។ យើងនឹងមិនបញ្ជូនផលិតផលណាមួយទេរហូតដល់យើងទទួលបានមូលនិធិដែលបានលុប។ គ្មានការបង់ប្រាក់ណាមួយដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបានទទួលរហូតដល់យើងបានទទួលមូលនិធិដែលបានលុប។ សូមជ្រាបថាប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើ PayPal ឬកាតដែលជាវិធីសាស្ត្រទូទាត់របស់អ្នកយើងសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការមិនបញ្ជូនទៅកាន់អាស័យដ្ឋានដែលមិនបានបញ្ជាក់ / មិនមែនវិក្កយបត្រ វិវាទនៃការទូទាត់ឬការសងប្រាក់វិញដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវបង់ថ្លៃ£ ២០ / € ២២ និងការប្រាក់ដែលពាក់ព័ន្ធការបង់ថ្លៃផ្លូវច្បាប់និងសំណងសម្រាប់ចំនួនដែលនៅសល់។

 

8.7
ព័ត៌មានលម្អិតកាតឥណទាន / ឥណពន្ធរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានអ៊ិនគ្រីបដោយយើងដើម្បីកាត់បន្ថយលទ្ធភាពនៃការចូលប្រើឬការបង្ហាញដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ សិទ្ធិអំណាចសម្រាប់ការទូទាត់ត្រូវតែផ្តល់ឱ្យនៅពេលបញ្ជា។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាក្នុងការបង់ប្រាក់សម្រាប់ផ្នែកទាំងអស់ឬមួយផ្នែកនៃការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកយើងអាចទាក់ទងអ្នកតាមទូរស័ព្ទឬអ៊ីមែល។ យើងនឹងគិតថ្លៃរដ្ឋបាលចំនួន ៥ ផោនរាល់ពេលដែលធនាគាររបស់អ្នកមិនអាចដំណើរការការទូទាត់របស់អ្នកបាន។

 

គោលនយោបាយសងប្រាក់វិញ

 

9.1
នៅពេលអ្នកប្រគល់ផលិតផលមកយើងវិញ

 

9.1.1
ប្រសិនបើអ្នកបានលុបចោលកិច្ចសន្យារវាងយើងក្នុងរយៈពេលដប់បួនថ្ងៃនៃការត្រជាក់ (សូមមើលប្រការ ៥.១ ខាងលើ) យើងនឹងដំណើរការការសងប្រាក់វិញដោយសារលោកអ្នកឆាប់បំផុតហើយក្នុងករណីណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃនៃថ្ងៃដែលអ្នកមាន បានជូនដំណឹងអំពីការលុបចោលរបស់អ្នក។ ក្នុងករណីនេះយើងនឹងសងថ្លៃដើមនៃផលិតផលទាំងស្រុងរួមទាំងថ្លៃដើមនៃការបញ្ជូនទំនិញទៅអ្នកប្រសិនបើត្រូវបានបង្ហោះ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះថ្លៃដើមនៃការប្រគល់របស់របរមកយើងវិញ។ យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ថារាល់របស់របរទាំងអស់ត្រូវបានប្រគល់ជូនវិញតាមរយៈវិធីសាស្ត្រនៃការចែកចាយដែលបានកត់ត្រាទុកព្រោះយើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតឬការបាត់បង់ណាមួយឡើយនៅពេលឆ្លងកាត់។

 

9.1.2
សម្រាប់ហេតុផលផ្សេងទៀត (ឧទាហរណ៍ដោយសារតែអ្នកបានជូនដំណឹងដល់យើងដោយអនុលោមតាមប្រការ ២១ ដែលអ្នកមិនយល់ព្រមចំពោះការផ្លាស់ប្តូរណាមួយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះឬនៅក្នុងគោលនយោបាយណាមួយរបស់យើងឬដោយសារអ្នកអះអាងថាផលិតផលមានបញ្ហា) យើង នឹងពិនិត្យមើលផលិតផលដែលបានត្រឡប់មកវិញហើយប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធិយើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីចេតនារបស់យើងក្នុងការជួសជុលជំនួសឬសងប្រាក់វិញតាមរយៈអ៊ីមែលក្នុងរយៈពេលសមស្រប។ ជាធម្មតាយើងនឹងធ្វើការជួសជុលផ្លាស់ប្តូរឬសងប្រាក់វិញឱ្យបានឆាប់បំផុតនិងក្នុងករណីណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានផលិតផលដែលមានបញ្ហា។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសការសងប្រាក់វិញនូវផលិតផលដែលបានផ្ញើត្រឡប់មកវិញដោយអ្នកដោយសារបញ្ហាខ្វះខាតនោះវានឹងត្រូវសងប្រាក់វិញតាមគោលការណ៍នៃការសងប្រាក់វិញរបស់យើងរួមទាំងការសងប្រាក់វិញនូវផ្នែកនៃថ្លៃដឹកជញ្ជូនដែលទាក់ទងទៅនឹងផលិតផលដែលមានបញ្ហានោះសម្រាប់ការបញ្ជូនទំនិញទៅអ្នកនិងថ្លៃដើម។ កើតឡើងដោយការប្រគល់ផលិតផលដែលមានជម្ងឺមកយើងវិញ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការជួសជុលឬជំនួសផលិតផលដែលមានបញ្ហាយើងនឹងមិនគិតប្រាក់ពីអ្នកសម្រាប់ការជួសជុលឡើងវិញឬជំនួសផលិតផលនោះទេ។

 

9.1.3
ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសប្រគល់ផលិតផលដែលមានបញ្ហាមកយើងវិញដោយប្រើវិធីនៃការចែកចាយផ្ទាល់របស់អ្នកនោះយើងនឹងសងប្រាក់វិញដល់ទៅ 4.00 ៤.០០ នៃថ្លៃចំណាយដែលបានកើតឡើងដោយអ្នក។ នេះនឹងត្រូវបានសងប្រាក់វិញនៅពេលទទួលបានភ័ស្តុតាងនៃថ្លៃដឹកទំនិញ។

 

9.2
រាល់ការបញ្ជាទិញដែលមានអាយុលើសពី ៦ ខែហើយផលិតផលត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានបញ្ហាហើយការសងប្រាក់វិញគឺដល់ពេលការសងប្រាក់វិញនឹងត្រូវបានគណនាផ្អែកលើអាយុនៃការបញ្ជាទិញហើយអ្នកនឹងត្រូវបានសងវិញនូវចំនួនទឹកប្រាក់សមាមាត្រនៃតម្លៃទិញដើមរបស់ ផលិតផល។ នេះមិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃដឹកតាមលំដាប់លំដោយដើមដែលនឹងមិនត្រូវបានសងប្រាក់វិញទេ។

 

9.3
ការសងប្រាក់វិញពីប្រាក់ដែលទទួលបានពីអ្នកនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើកាតដូចគ្នាដែលអ្នកប្រើដើម្បីទូទាត់សម្រាប់ការទិញរបស់អ្នកហើយទូទាត់ទៅក្នុងគណនីតែមួយ។

 

9.4
ដើម្បីប្រគល់ផលិតផលឡើងវិញដោយហេតុផលណាមួយសូមមើលគោលនយោបាយត្រឡប់របស់យើង

 

ទំនួលខុសត្រូវរបស់យើង

 

10.1
យើងធានាចំពោះអ្នកថាផលិតផលណាមួយដែលបានទិញពីយើងតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងមានគុណភាពគួរឱ្យពេញចិត្តនិងសមហេតុផលសម្រាប់គោលបំណងទាំងអស់ដែលផលិតផលប្រភេទនោះត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ជាទូទៅ។ ការធានានេះមិនអនុវត្តចំពោះពិការភាពណាមួយនៅក្នុងផលិតផលដែលបណ្តាលមកពីការពាក់និងបង្ហូរទឹកភ្នែកការខូចខាតដោយចេតនាគ្រោះថ្នាក់ការធ្វេសប្រហែសរបស់អ្នកឬភាគីទីបីណាមួយឡើយប្រសិនបើអ្នកប្រើផលិតផលតាមរបៀបដែលយើងមិនណែនាំការបរាជ័យរបស់អ្នកក្នុងការធ្វើតាមការណែនាំ ឬការផ្លាស់ប្តូរឬការជួសជុលដែលអ្នកអនុវត្តដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីយើង។

 

10.2
អ្នកយល់ព្រមថាផលិតផលណាមួយដែលបានទិញដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីជាផលិតផលអេ - អេ - អេ - ខ - ផលិតផលខ - ផលិតផលចាស់ឬផលិតផលមានស្តុក (មានន័យថាវាអាចមានបញ្ហាគ្រឿងសំអាងបន្តិចបន្តួចជាផលិតផលកែលម្អរោងចក្រឬពីមុនត្រូវបានគេផ្ញើចេញនិងបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញដោយមិនចង់បាន) របស់របរ) មានការធានារយៈពេល ៩០ ថ្ងៃសំរាប់ថ្នាក់ទី ១ និងការបង្ហាញនិង ៣០ ថ្ងៃសំរាប់ថ្នាក់ខ។ ដែលផលិតផលថ្នាក់ទី, ខខ, ការបង្ហាញរឺស្តុកដែលប្រើរួចនឹងត្រូវបានកត់សំគាល់នៅក្នុងការពិពណ៌នាផលិតផលនៅលើគេហទំព័រ។

 

10.3
ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងចំពោះការខាតបង់ដែលអ្នកទទួលរងដោយសារយើងរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានកំណត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះថ្លៃទិញផលិតផលដែលអ្នកបានទិញ។

 

10.4
នេះមិនរាប់បញ្ចូលឬដាក់កម្រិតលើការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងតាមមធ្យោបាយណាមួយឡើយ៖

 

10.4.1
សម្រាប់ការស្លាប់ឬការរងរបួសផ្ទាល់ខ្លួនបណ្តាលមកពីការធ្វេសប្រហែសរបស់យើង;

 

10.4.2
ផ្នែកទី ២ (៣) នៃច្បាប់ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ឆ្នាំ ១៩៨៧;

 

10.4.3
សម្រាប់ការបន្លំឬការបង្ហាញការក្លែងបន្លំ

 

10.4.4
ចំពោះការបំពានដោយចេតនាណាមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះដោយពួកយើងដែលអាចឱ្យអ្នកបញ្ចប់កិច្ចសន្យារវាងយើង។ ឬ

 

10.4.5
សម្រាប់បញ្ហាណាមួយដែលវាជាការខុសច្បាប់សម្រាប់យើងក្នុងការដកឬព្យាយាមដកចេញនូវទំនួលខុសត្រូវរបស់យើង។

 

10.5
យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ដោយប្រយោលឬផលប៉ះពាល់ណាមួយដែលកើតឡើងជាផលប៉ះពាល់នៃការខាតបង់ឬការខូចខាតដ៏សំខាន់នោះទេហើយទោះបីជាការខាតបង់បែបនេះបណ្តាលមកពីការបំពានកិច្ចសន្យាដោយចេតនារបស់យើងក៏ដោយដែលអាចឱ្យអ្នកបញ្ចប់កិច្ចសន្យារវាងយើងរួមទាំងប៉ុន្តែ មិនកំណត់ចំពោះ៖

 

10.5.1
ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលឬប្រាក់ចំណូល

 

10.5.2
ការបាត់បង់អាជីវកម្ម

 

10.5.3
ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញឬកិច្ចសន្យា

 

10.5.4
ការបាត់បង់ប្រាក់សន្សំដែលរំពឹងទុក។

 

10.5.5
ការបាត់បង់ទិន្នន័យ;

 

10.5.6
បាត់បង់ទិន្នន័យឬ

 

10.5.7
ការខ្ជះខ្ជាយការគ្រប់គ្រងឬពេលវេលាការិយាល័យទោះយ៉ាងណាកើតឡើងនិងថាតើបណ្តាលមកពីការធ្វើទារុណកម្ម (រួមទាំងការធ្វេសប្រហែស) ការបំពានកិច្ចសន្យាឬបើមិនដូច្នេះទេបើទោះបីជាមានការគ្រោងទុកជាមុនក៏ដោយថាមាត្រា ១០.៥ នេះនឹងមិនរារាំងការទាមទារការបាត់បង់ឬខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរូបីរបស់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុង ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃប្រការ ១០.១ ឬប្រការ ១០.២ ឬបណ្តឹងទាមទារសំណងណាមួយចំពោះការបាត់បង់ហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្ទាល់ដែលមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលដោយប្រការ ១០.៥.១ ដល់ ១០.៥.៦ ដែលមានបញ្ចូលក្នុងប្រការនេះ ១០.៥ ។

 

11 ។ ការការពារទិន្នន័យ

 

11.1
លើកលែងតែមានចែងក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះរាល់ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងស្របតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង https://comwales.co.uk/privacy-and-cookies/ GDPR ឬច្បាប់ផ្សេងទៀតក៏នៅតែអនុវត្តដែរ។ ទិន្នន័យរបស់អ្នកនឹងត្រូវរក្សាទុកនិងប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងច្បាប់និងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់រយៈពេលជាង ៧ ឆ្នាំបន្ទាប់មកត្រូវបានគេបោះបង់ចោលដោយសុវត្ថិភាព។

 

11.2
ដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកនៅពេលបញ្ជាទិញពីពួកយើងយើងប្រើតែបច្ចេកវិទ្យារន្ធសុវត្ថិភាព 3 (SSL3) ដើម្បីធានាថាអ្នកមិនអាចធ្វើការបញ្ជាទិញដោយចៃដន្យតាមរយៈការតភ្ជាប់គ្មានសុវត្ថិភាព។

 

11.3
តាមរយៈការចុះឈ្មោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយយើងអ្នកយល់ព្រមអនុញ្ញាតឱ្យយើងទាក់ទងអ្នកទាក់ទងនឹងផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយរបស់យើង។ យើងអាចបញ្ជូនព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកទៅតតីយជនបានលុះត្រាតែអ្នកប្រាប់។

 

ការការពារសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក

 

12.1
ដើម្បីធានាថាឥណពន្ធឥណពន្ធរឺកាតសាករបស់អ្នកមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការយល់ព្រមរបស់អ្នកទេយើងនឹងធ្វើឱ្យមានសុពលភាពឈ្មោះអាស័យដ្ឋាននិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយអ្នកក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការបញ្ជាទិញប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់ភាគីទីបីដែលសមស្រប។

 

12.2
ដោយទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះអ្នកយល់ព្រមនឹងមូលប្បទានប័ត្របែបនេះ។ ក្នុងការអនុវត្តន៍ការត្រួតពិនិត្យទាំងនេះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្តល់ដោយអ្នកអាចនឹងត្រូវបានបង្ហាញទៅភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីឥណទានដែលអាចចុះបញ្ជីកំណត់ត្រានោះ។ អ្នកអាចធានាថានេះត្រូវបានធ្វើដើម្បីបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះដែលការត្រួតពិនិត្យឥណទានមិនត្រូវបានអនុវត្តហើយការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ឡើយ។ រាល់ព័ត៌មានដែលផ្តល់ជូនដោយអ្នកនឹងត្រូវបានអនុវត្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងតឹងរឹងស្របតាមច្បាប់ការពារទិន្នន័យឆ្នាំ ១៩៩៨ និង GDPR ។

 

12.3
ក្នុងកំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខយើងអាចស្នើសុំព័ត៌មានឬឯកសារបន្ថែមដើម្បីជួយគាំទ្រទិន្នន័យដែលអ្នកបានផ្គត់ផ្គង់។

 

១៣- ពន្ធនាំចូល

 

13.1
ប្រសិនបើអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលពីគេហទំព័ររបស់យើងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននៅខាងក្រៅចក្រភពអង់គ្លេសពួកគេអាចត្រូវបង់ពន្ធនាំចេញ / នាំចូលនិងពន្ធដែលត្រូវបានប្រមូលនៅពេលការដឹកជញ្ជូនទៅដល់គោលដៅដែលបានបញ្ជាក់។ អ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង់ពន្ធនិងអាករនាំចូលណាមួយ។ សូមកត់សម្គាល់ថាយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងលើការចោទប្រកាន់ទាំងនេះបានទេហើយក៏មិនអាចទាយពីចំនួនទឹកប្រាក់របស់ពួកគេបានដែរ។ សូមទាក់ទងការិយាល័យគយក្នុងស្រុករបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមមុនពេលធ្វើការបញ្ជាទិញ។

 

13.2
អ្នកត្រូវតែគោរពតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់របស់ប្រទេសដែលផលិតផលត្រូវបានកំណត់។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភបំពានណាមួយដោយអ្នកនៃច្បាប់បែបនេះឡើយ។

 

ការទំនាក់ទំនងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ

 

ច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្តតម្រូវឱ្យមានព័ត៌មានឬការទំនាក់ទំនងមួយចំនួនដែលយើងផ្ញើទៅអ្នកគួរតែសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ នៅពេលប្រើគេហទំព័ររបស់យើងអ្នកយល់ព្រមថាការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយយើងនឹងត្រូវបានប្រើជាអេឡិចត្រូនិចជាចម្បង។ យើងនឹងទាក់ទងអ្នកតាមអ៊ីម៉ែលឬផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានដោយប្រកាសសេចក្តីជូនដំណឹងនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ សម្រាប់គោលបំណងកិច្ចសន្យាអ្នកយល់ព្រមលើមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិកនេះហើយអ្នកទទួលស្គាល់ថារាល់កិច្ចសន្យាការជូនដំណឹងព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតដែលយើងផ្តល់ជូនអ្នកតាមអេឡិចត្រូនិចស្របតាមតម្រូវការច្បាប់ដែលការប្រាស្រ័យទាក់ទងបែបនេះត្រូវបានសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ លក្ខខណ្ឌនេះមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកឡើយ។

 

សេចក្តីជូនដំណឹង

 

សេចក្តីជូនដំណឹងទាំងអស់ដែលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកដើម្បីឱ្យយើងត្រូវតែផ្តល់ឱ្យ ComWales, ផ្លូវផ្សារ, Pontypridd, RCT Wales CF37 2ST ។ យើងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកតាមអ៊ីមែលឬអាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ដែលអ្នកផ្តល់ដល់យើងនៅពេលធ្វើការបញ្ជាទិញឬតាមមធ្យោបាយណាមួយដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រការ ១៣ ខាងលើ។ សេចក្តីជូនដំណឹងនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាបានទទួលនិងត្រូវបានបម្រើយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ២៤ ម៉ោងបន្ទាប់ពីអ៊ីមែលត្រូវបានផ្ញើឬបីថ្ងៃបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការប្រកាសលិខិតណាមួយ។ ក្នុងការបញ្ជាក់ពីសេវាកម្មនៃការជូនដំណឹងណាមួយវានឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហាញក្នុងករណីដែលលិខិតនោះត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងត្រឹមត្រូវបោះត្រានិងដាក់នៅក្នុងប្រៃសណីយ៍និងក្នុងករណីអ៊ីមែលថាអ៊ីមែលនោះ។ អ៊ីមែលត្រូវបានផ្ញើទៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលបានបញ្ជាក់របស់អ្នកទទួល។

 

ការផ្ទេរសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ច

 

16.1
កិច្ចសន្យារវាងអ្នកនិងយើងគឺជាការចងភ្ជាប់អ្នកនិងយើងនិងអ្នកស្នងនិងប្រគល់ឱ្យ។

 

16.2
អ្នកមិនអាចផ្ទេរផ្ទេរការចោទប្រកាន់ឬបើមិនដូច្នោះទេបោះចោលកិច្ចសន្យាឬសិទ្ធិណាមួយឬកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកដែលកើតឡើងនៅក្រោមវាដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីយើង។

 

16.3
យើងអាចផ្ទេរចាត់ចែងបន្ទុកបន្តកិច្ចសន្យាឬបើមិនដូច្នោះទេបោះចោលកិច្ចសន្យាឬសិទ្ធិឬកាតព្វកិច្ចរបស់យើងណាមួយដែលកើតឡើងនៅក្រោមវានៅពេលណាមួយក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចសន្យា។

 

១៧. ព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់យើង

 

17.1
យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវឬទទួលខុសត្រូវចំពោះការខកខានមិនបានអនុវត្តឬពន្យាពេលក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចណាមួយរបស់យើងក្រោមកិច្ចសន្យាដែលបណ្តាលមកពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅការគ្រប់គ្រងដែលសមហេតុផលរបស់យើង (បង្ខំឲ្យ មានព្រឹត្តិការណ៍) ។

 

17.2
ព្រឹត្តិការណ៍ Majeure ដោយបង្ខំរួមមានសកម្មភាពព្រឹត្តិការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលមិនកើតឡើងការលុបចោលឬគ្រោះថ្នាក់ហួសពីការគ្រប់គ្រងសមហេតុផលរបស់យើងនិងរួមបញ្ចូលជាពិសេស (ដោយគ្មានកំណត់) ដូចខាងក្រោម៖

 

17.2.1
កូដកម្មការចាក់សោរឬសកម្មភាពឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀត។

 

17.2.2
ភាពវឹកវរស៊ីវិលកុបកម្មការលុកលុយការវាយប្រហារភេរវកម្មឬការគំរាមកំហែងនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មសង្គ្រាម (ទោះបីប្រកាសឬមិនប្រកាស) ឬការគំរាមកំហែងឬការរៀបចំសម្រាប់សង្គ្រាម;

 

17.2.3
អគ្គិភ័យការផ្ទុះព្យុះទឹកជំនន់ការរញ្ជួយដីការថយចុះនៃការរាតត្បាតជំងឺរាតត្បាតឬគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិផ្សេងទៀត

 

17.2.4
ភាពមិនអាចទៅរួចនៃការប្រើប្រាស់ផ្លូវដែកការដឹកជញ្ចូនយន្តហោះការដឹកជញ្ជូនម៉ូតូឬមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈឬឯកជនផ្សេងទៀត។

 

17.2.5
ភាពមិនអាចទៅរួចនៃការប្រើប្រាស់បណ្តាញទូរគមនាគមន៍សាធារណៈឬឯកជន។

 

17.2.6
សកម្មភាពក្រឹត្យច្បាប់បទបញ្ជារឺការរឹតត្បិតរបស់រដ្ឋាភិបាលណាមួយ។

 

17.3
ការអនុវត្តរបស់យើងក្រោមកិច្ចសន្យាណាមួយត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបានផ្អាកសម្រាប់រយៈពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ Majeure Event បន្តហើយយើងនឹងមានពេលវេលាបន្ថែមសម្រាប់ការអនុវត្តសម្រាប់រយៈពេលនោះ។ យើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលរបស់យើងដើម្បីនាំយកព្រឹត្តិការណ៍កម្លាំងមេឌាជិតបំផុតឬដើម្បីរកដំណោះស្រាយដែលកាតព្វកិច្ចរបស់យើងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាអាចត្រូវបានអនុវត្តទោះបីជាមានព្រឹត្តិការណ៍មេជេមេនក៏ដោយ។

 

18. អ្នកលះបង់

 

18.1
ប្រសិនបើយើងខកខាននៅពេលណាមួយក្នុងកំឡុងពេលនៃកិច្ចសន្យាដើម្បីទទូចឱ្យមានការអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងនូវកាតព្វកិច្ចណាមួយរបស់អ្នកក្រោមកិច្ចសន្យាឬលក្ខខណ្ឌណាមួយឬប្រសិនបើយើងខកខានអនុវត្តសិទ្ធិឬដំណោះស្រាយណាមួយដែលយើង មានសិទ្ធិក្រោមកិច្ចសន្យានេះមិនមែនជាការលះបង់សិទ្ធិឬសំណងបែបនេះទេហើយនឹងមិនជួយអ្នកឱ្យរួចផុតពីការអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចបែបនេះឡើយ។

 

18.2
ការលះបង់ដោយពួកយើងនូវរាល់ការកំនត់ណាមួយមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការលះបង់នូវការខកខានជាបន្តបន្ទាប់ឡើយ។

 

18.3
គ្មានការលើកលែងណាមួយដោយយើងខ្ញុំនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែវាត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាជាការលះបង់សិទ្ធិនិងត្រូវបានជូនដំណឹងដល់អ្នកជាលាយលក្ខណ៍អក្សរស្របតាមមាត្រា ១៤ ខាងលើ។

 

19 ។ ភាពធ្ងន់ធ្ងរ

 

ប្រសិនបើល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះឬបទប្បញ្ញត្តិណាមួយនៃកិច្ចសន្យាត្រូវបានកំណត់ដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចណាមួយដែលមិនមានសុពលភាពខុសច្បាប់ឬមិនអាចអនុវត្តបានក្នុងកំរិតណាមួយល័ក្ខខ័ណ្ឌរឺបទប្បញ្ញត្តិដែលត្រូវបានដកហូតពីល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលនៅសល់ ដែលនឹងបន្តមានសុពលភាពដល់កំរិតពេញលេញដែលបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។

 

កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូល

 

យើងមានបំណងពឹងផ្អែកលើល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនិងឯកសារណាមួយដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ទាក់ទងនឹងប្រធានបទនៃកិច្ចសន្យាណាមួយ។ ខណៈពេលដែលយើងទទួលយកការទទួលខុសត្រូវចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងការតំណាងដែលធ្វើឡើងដោយភ្នាក់ងារដែលមានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវរបស់យើងសូមប្រាកដថាអ្នកស្នើសុំការផ្លាស់ប្តូរណាមួយពីលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដើម្បីបញ្ជាក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

 

21. សិទ្ធិរបស់យើងក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ

 

21.1
យើងមានសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែនិងកែប្រែលក្ខន្តិកៈទាំងនេះពីមួយពេលទៅមួយពេលដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌទីផ្សារដែលជះឥទ្ធិពលដល់អាជីវកម្មរបស់យើងការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យាការផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្រ្តទូទាត់ការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនិងតម្រូវការបទប្បញ្ញត្តិនិងការផ្លាស់ប្តូរសមត្ថភាពរបស់ប្រព័ន្ធរបស់យើង។

 

21.2
អ្នកនឹងត្រូវស្ថិតក្រោមគោលការណ៍និងគោលការណ៍ជាធរមាននៅពេលដែលអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលពីយើងលើកលែងតែមានការផ្លាស់ប្តូរចំពោះគោលនយោបាយឬលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដែលត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់ឬអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាល (ក្នុងករណីនេះវានឹង អនុវត្តចំពោះការបញ្ជាទិញដែលបានដាក់ពីមុនដោយអ្នក) ឬប្រសិនបើយើងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយឬលក្ខខណ្ឌទាំងនេះមុនពេលយើងផ្ញើការបញ្ជាក់ការយល់ព្រម (ក្នុងករណីណាមួយយើងមានសិទ្ធិសន្មតថាអ្នកបានទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរ ល័ក្ខខ័ណ្ឌលើកលែងតែអ្នកជូនដំណឹងយើងផ្ទុយពីនេះក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីអ្នកបានទទួលផលិតផលរបស់អ្នក) ។

 

22. ច្បាប់និងយុត្តាធិការ

 

កិច្ចសន្យាសម្រាប់ការទិញផលិតផលតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងនិងវិវាទឬការទាមទារណាមួយដែលកើតឡើងឬទាក់ទងជាមួយពួកគេឬប្រធានបទឬការបង្កើតរបស់ពួកគេ (រាប់បញ្ចូលទាំងជម្លោះឬការមិនទាមទារកិច្ចសន្យា) នឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់អង់គ្លេស។ ជម្លោះឬការទាមទារណាមួយដែលកើតឡើងចេញពីឬទាក់ទងនឹងកិច្ចសន្យាបែបនេះឬការបង្កើតរបស់ពួកគេ (រួមទាំងជម្លោះឬការមិនទាមទារកិច្ចសន្យា) ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការមិនផ្តាច់មុខនៃតុលាការអង់គ្លេសនិងវែល។

 

ខមវ៉េលឡេសមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មថលថលថលជាន់ទី ៣ អគារថោនថោនផ្លូវហ្គ្រីហ្វ្រីហ្វ័រខាញ់ CF3 10AG

 

យើងដឹងថាអ្នកនឹងពេញចិត្តចំពោះការទិញរបស់អ្នកពីខមហ្វត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាអាចមានឱកាសខ្លះនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការប្រគល់របស់របរមកយើងវិញ @ @ Returns dept, Unit 21, មជ្ឈមណ្ឌលច្នៃប្រឌិត, EBBW VALE NP23 8XA ។

 

ការមិនទទួលរបស់របរ
ប្រសិនបើអ្នកមិនបានទទួលរបស់របររបស់អ្នកទេអ្នកត្រូវតែប្រាប់យើងអោយដឹងក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលបានប៉ាន់ស្មានឬកាលបរិច្ឆេទបញ្ជូនពិតប្រាកដ។ នៅពេលដែលយើងដឹងថាអ្នកមិនបានទទួលរបស់អ្នកយើងនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងជាមួយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនរបស់យើង។ ជាអកុសលយើងមិនអាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការចែកចាយមិនទទួលវិក័យប័ត្របន្ទាប់ពីពេលនេះបានកន្លងផុតទៅហើយ។

 

ត្រឡប់ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តផ្ទាល់ខ្លួននៃការចែកចាយ
សម្រាប់តែទំនិញដែលមានកំហុសពីការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសប្រគល់ផលិតផលដែលមានបញ្ហាមកយើងវិញដោយប្រើវិធីនៃការចែកចាយផ្ទាល់របស់អ្នកនោះយើងនឹងសងប្រាក់វិញដល់ទៅ 4.00 ៤.០០ នៃថ្លៃចំណាយដែលបានកើតឡើងដោយអ្នក។ នេះនឹងត្រូវបានសងប្រាក់វិញនៅពេលទទួលបានភ័ស្តុតាងនៃថ្លៃដឹកទំនិញ។ យើងនឹងមិនបង់ឬសងថ្លៃដឹកជញ្ជូនណាមួយទេប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែប្តូរគំនិតអំពីការទិញរបស់អ្នក។

 

ធាតុខូចខាតក្នុងដំណើរឆ្លងកាត់
ប្រសិនបើវត្ថុណាមួយត្រូវបានខូចខាតក្នុងការឆ្លងកាត់យើងស្នើសុំឱ្យអ្នករាយការណ៍មកយើងក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង (សូមកត់សម្គាល់ថានេះគឺ 12 ម៉ោងសម្រាប់អតិថិជនអាជីវកម្មរបស់យើង) ។ ប្រសិនបើវត្ថុត្រូវបានខូចខាតយ៉ាងច្បាស់នៅលើវិក័យប័ត្រវាជាការប្រសើរណាស់ក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើលិខិតដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកដឹកជញ្ជូន។ វត្ថុគួរតែត្រូវបានប្រគល់ជូនវិញក្នុងកញ្ចប់ដើមរបស់ពួកគេដែលមានភ្ជាប់ជាមួយគ្រឿងបន្លាស់និងឯកសារទាំងអស់។ នៅពេលដែលបានត្រលប់ចូលឃ្លាំងរបស់យើងវិញយើងនឹងចេញសំណងជំនួសឬសងប្រាក់វិញដល់អ្នកតាមរយៈវិធីសាស្ត្រទូទាត់ប្រាក់ដើមរបស់អ្នកហើយសងថ្លៃដើមនៃការដឹកត្រឡប់មកវិញរបស់អ្នកដែលសមហេតុផល ៤ ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រើស្លាកត្រឡប់របស់យើងទេ។

 

ធាតុមានកំហុសនៅពេលមកដល់
ប្រសិនបើទំនិញរបស់អ្នកមានកំហុសនៅពេលមកដល់អ្នកមាន ២៨ ថ្ងៃប្រតិទិនដែលត្រូវជូនដំណឹងអំពីកំហុសរបស់យើង (សូមកត់សម្គាល់ថាសម្រាប់អតិថិជនអាជីវកម្មរបស់យើងនេះគឺ ១៤ ថ្ងៃប្រតិទិន) ។ វត្ថុគួរតែត្រូវបានប្រគល់ជូនវិញក្នុងកញ្ចប់ដើមរបស់ពួកគេដែលមានភ្ជាប់ជាមួយគ្រឿងបន្លាស់និងឯកសារទាំងអស់។ នៅពេលដែលយើងបានផ្ទៀងផ្ទាត់កំហុសយើងនឹងចេញសំណងជំនួសឬសងប្រាក់វិញដល់អ្នកតាមរយៈវិធីសាស្ត្រទូទាត់ប្រាក់ដើមរបស់អ្នកនិងសងថ្លៃដើមនៃការដឹកត្រឡប់មកវិញ។ យើងសាកល្បងរបស់របរដែលបានត្រឡប់មកវិញហើយប្រសិនបើវត្ថុដែលបានត្រឡប់មកវិញត្រូវបានរកឃើញថាមិនមានកំហុសដោយអ្នកបច្ចេកទេសរបស់យើងយើងនឹងប្រគល់វត្ថុនោះដល់អ្នកវិញក្នុងករណីនេះអ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការដឹកត្រឡប់មកវិញ។

 

ធាតុមានកំហុសក្នុងកំឡុងពេលការធានា
ប្រសិនបើការទិញណាមួយរបស់អ្នកវិវត្តទៅជាកំហុសហើយវាមានរយៈពេលច្រើនជាង ២៨ ថ្ងៃនៃថ្ងៃប្រតិទិនចាប់តាំងពីការទទួលបន្ទាប់មកការផ្តល់ជូនរបស់អ្នកគឺស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេលធានារបស់អ្នកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការជួសជុលធានា។ ក្នុងករណីខ្លះអ្នកផលិតផ្តល់ជូនអ្នកជំនាញដែលមានសេវាកម្មនិង / ឬកន្លែងផ្តល់ជំនួយតាមទូរស័ព្ទដើម្បីភាពងាយស្រួលរបស់អ្នកដែលយើងណែនាំឱ្យអ្នកប្រើដើម្បីកែកំហុសយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ សម្រាប់អតិថិជនអាជីវកម្មទាំងអស់ការជួសជុលធានាបន្ទាប់ពីទទួលបាន 28 ថ្ងៃត្រូវបានបញ្ជូនដោយផ្ទាល់ទៅក្រុមហ៊ុនផលិត (លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងទៀត)

 

ធាតុប្រអប់ - បើក / បង្ហាញ
សូមកត់សម្គាល់ថាស្តុកបើក / ប្រអប់បង្ហាញដំបូងរបស់យើងត្រូវបានលក់ដោយមានការធានារយៈពេល ៩០ ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយដូច្នេះការទាមទារណាមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការធានាបន្ទាប់ពីទទួលបានរយៈពេល ៩០ ថ្ងៃនឹងមិនត្រូវបានទទួលយកទេ។

 

ប្រសិនបើអ្នកផ្លាស់ប្តូរគំនិតរបស់អ្នក។

 

អតិថិជននៅក្នុងហាងមិនអាចលុបចោលបានទេនៅពេលដែលទំនិញត្រូវបានទូទាត់ដកនិងប្រើប្រាស់។ តាមអ៊ិនធរណេតប្រសិនបើអ្នកបានផ្លាស់ប្តូរគំនិតរបស់អ្នកអំពីទំនិញដែលបានបញ្ជាទិញហើយអ្នកចង់ប្រគល់វាវិញបន្ទាប់មកស្របតាមបទបញ្ជាលក់ចំងាយ (កិច្ចសន្យាអតិថិជន) អ្នកអាចធ្វើដូច្នេះបានប្រសិនបើអ្នកប្រាប់យើងពីការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបាន។

 

របស់របរមិនត្រូវយកមកប្រើទេហើយត្រូវតែជា 'ថ្មី' ពេលត្រឡប់មកយើងវិញឬថ្លៃសេវាអាចត្រូវបានគិតថ្លៃ។ នៅពេលដែលអ្នកបានជូនដំណឹងដល់យើងថាអ្នកចង់ប្រគល់ទំនិញនៅក្រោមទំរង់ DSR អ្នកមានរយៈពេល 14 ថ្ងៃប្រតិទិនដើម្បីធ្វើដូច្នេះដោយចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន។ នៅពេលដែលទំនិញត្រូវបានទទួលនៅ ComWales យើងនឹងចេញសំណងវិញទាំងស្រុងសម្រាប់ផលិតផលតាមវិធីទូទាត់ដើមរបស់អ្នកនិងវិក្កយបត្រប្រសិនបើបានបង្ហោះ។ កិច្ចសន្យាសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនគឺមិនអាចសងវិញបានទេ។ សូមកត់សម្គាល់ថាគោលការណ៍នេះមានដែនកំណត់មួយចំនួននិងមិនអនុវត្តចំពោះអតិថិជនអាជីវកម្ម (បទបញ្ជាលក់ចម្ងាយមិនអនុវត្តចំពោះការទិញដែលបានធ្វើនៅក្នុងហាងឬអតិថិជន @work ឬអតិថិជនអាជីវកម្មរបស់យើង B2B) របស់របរខាងក្រៅ DSR ឬខូចខាត / មិនឆបគ្នាអាចត្រូវបានបដិសេធនិង ត្រឡប់មកវិញយើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្តល់ជូននូវប្រធានបទសងប្រាក់វិញចំពោះថ្លៃឈ្នួល 30% ប្រសិនបើអាចអនុវត្តនិងផ្តល់ជូន។ អតិថិជនលក់រាយមិនមានសិទ្ធិផ្លាស់ប្តូរចិត្តសងប្រាក់វិញទេដរាបណាយើងបានព្រមព្រៀងជាមុនព្រោះយើងមិនបានលក់ទំនិញដោយផ្អែកលើការសាកល្បង។

 

 

 

ត្រូវការប្រគល់ធាតុវិញទេ?
អ្នកអាចស្នើសុំការត្រឡប់មកវិញដោយប្រើប្រព័ន្ធត្រឡប់មកវិញតាមអ៊ិនធឺរណែតដែលងាយស្រួលប្រើដែលត្រូវបានចូលប្រើតាមរយៈគណនីរបស់អ្នក។ ជាជម្រើសផ្ញើធាតុរបស់អ្នកទៅអាសយដ្ឋានដែលបានរាយខាងលើជាមួយនឹងព័ត៌មានលំអិតការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកនិងហេតុផលសម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញឬលេចឡើងនៅក្នុងហាងដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហារបស់អ្នក។

 

បន្ថែមលើគោលការណ៍នេះអ្នកក៏គួរតែយោងទៅលើល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅនៃការលក់របស់យើង។

 

តើស្តង់ដារអាយអេសអូ 13406-2 សម្រាប់កំហុសភីកសែលអេក្រង់ LCD គឺជាអ្វី?
អេក្រង់ LCD ទាំងអស់ដែលបានដាក់លក់នៅ ComWales ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្តង់ដារអាយអេសអូ 13406-2 ទាក់ទងនឹងកំហុសភីកសែល។ អាយអេសអូ ១៣៤០៦-២ ណែនាំថាតើមានលំនាំដើមប៉ុន្មានដែលអាចទទួលយកបាននៅក្នុងការបង្ហាញមុនពេលដែលវាគួរតែត្រូវបានជំនួសក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការធានា។ ខាងក្រោមគឺទាក់ទងទៅនឹងបន្ទះ LCD ប្រភេទ Class II ។

 

ស្តង់ដារនៃបច្ចេកទេសផលិតកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនអាចធានាបាននូវការបង្ហាញលើអេក្រង់ដោយគ្មានកំហុសនោះទេ។ ពន្លឺថេរឬភីកសែលដែលនៅដាច់ឆ្ងាយមួយចំនួនអាចមាន។

 

តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីចំនួនភីកសែលដែលអាចអនុញ្ញាតបានដែលអាចទទួលយកបានអាស្រ័យលើដំណោះស្រាយដើមរបស់ LCD និងអនុញ្ញាតឱ្យភីកសែលមិនដំណើរការចំនួន 2 ភីកសែលក្នុងមួយលានភីកសែល។

 

លេខដំណោះស្រាយដើមរបស់ភីកសែលលេខរាប់លានភីកសែលដែលអាចទទួលយកបាន
១០២៤ x ៧៦៨ ៧៨៦.៤៣២ ០.៨ ២
១០២៤ x ៧៦៨ ៧៨៦.៤៣២ ០.៨ ២
១០២៤ x ៧៦៨ ៧៨៦.៤៣២ ០.៨ ២
១០២៤ x ៧៦៨ ៧៨៦.៤៣២ ០.៨ ២
តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីចំនួនអនុគមន៍មិនត្រឹមត្រូវដែលអាចទទួលយកបានអាស្រ័យលើដំណោះស្រាយដើមនៃអេក្រង់ LCD និងអនុញ្ញាតឱ្យមានអនុភាពមិនដំណើរការចំនួន ៥ ក្នុងមួយលានភីកសែល។

 

លេខដំណោះស្រាយដើមរបស់ភីកសែលលេខរាប់លានភីកសែលដែលអាចទទួលយកបាន
១០២៤ x ៧៦៨ ៧៨៦.៤៣២ ០.៨ ២
១០២៤ x ៧៦៨ ៧៨៦.៤៣២ ០.៨ ២
១០២៤ x ៧៦៨ ៧៨៦.៤៣២ ០.៨ ២
១០២៤ x ៧៦៨ ៧៨៦.៤៣២ ០.៨ ២
តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីចំនួនអនុផលមិនត្រឹមត្រូវដែលអាចទទួលយកបានក្នុងទំហំ ៥ គុណ ៥ ភិចស៊ែលអាស្រ័យលើគុណភាពបង្ហាញដើមនិងអនុញ្ញាតឱ្យភីកសែលរង ២ មិនដំណើរការនៅក្នុងប្លុក ៥ x ៥ ក្នុងមួយលានភីកសែល។

 

លេខដំណោះស្រាយដើមរបស់ភីកសែលលេខរាប់លានភីកសែលដែលអាចទទួលយកបាន
១០២៤ x ៧៦៨ ៧៨៦.៤៣២ ០.៨ ២
១០២៤ x ៧៦៨ ៧៨៦.៤៣២ ០.៨ ២
១០២៤ x ៧៦៨ ៧៨៦.៤៣២ ០.៨ ២
១០២៤ x ៧៦៨ ៧៨៦.៤៣២ ០.៨ ២
គោលនយោបាយបណ្តឹង។
ស្តង់ដារសេវាកម្ម - អ្វីដែលអ្នកគួររំពឹង

 

យើងអនុវត្តដើម្បី៖

 

ត្រូវចេះគួរសមនិងសុភាពរាបសាគ្រប់ពេលវេលាប្រសិនបើយើងកំពុងទទួលការព្យាបាលដូចគ្នា។

 

ឆ្លើយតបទៅនឹងអ៊ីមែលសំបុត្រនិងទូរសារទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល ៥ ថ្ងៃធ្វើការឬឆាប់សំរាប់បញ្ហាបន្ទាន់

 

•ប្រគល់រាល់ការហៅទូរស័ព្ទទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងឬឆាប់សំរាប់បញ្ហាបន្ទាន់

 

ឆ្លើយ ៩០% នៃការហៅទូរស័ព្ទទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល ១២០ វិនាទី

 

•បញ្ជូនរាល់ការហៅទៅជំនួយរបស់យើងវិញក្នុងរយៈពេល ៨ ម៉ោងធ្វើការ

 

ផ្ញើការទទួលស្គាល់ទៅការទាមទារណាមួយនៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់បន្ទាប់ពីទទួលបាន

 

contact ទាក់ទងទៅភាគីដែលរាយការណ៍អំពីបណ្តឹងទាមទារសំណងក្នុងរយៈពេល ៥ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការរបស់យើងដែលមានព័ត៌មានចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃគ្របដណ្តប់ដោយផ្តល់យោបល់ថាតើការទាមទារនេះត្រូវបានគ្របដណ្តប់រឺអត់ហើយអ្វីដែលយើងបានធ្វើដើម្បីជ

 

ព្យាយាមដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាណាមួយនៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃធ្វើការទី ៣ បន្ទាប់ពីទទួលបាន។ ប្រសិនបើមិនអាចធ្វើទៅបានទេយើងនឹងផ្ញើការទទួលស្គាល់ក្នុងរយៈពេលប្រាំថ្ងៃធ្វើការហើយមានគោលបំណងដើម្បីផ្តល់ការឆ្លើយតបជាផ្លូវការរបស់ខមហ្វតអិលអិលទៅពាក្យបណ្តឹងក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីវាត្រូវបានរាយការណ៍មកយើង។ ការឆ្លើយតបនេះក៏នឹងកំណត់សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការបញ្ជូនបញ្ហាបន្ថែមទៀតប្រសិនបើអ្នកនៅតែមិនពេញចិត្ត។ ព័ត៌មានលំអិតបន្ថែមមានដូចខាងក្រោម។ ។

 

 

 

ពន្យល់អំពីនីតិវិធីដោះស្រាយបណ្តឹងរបស់យើង។
យើងសន្យាថានឹងដោះស្រាយរាល់បណ្តឹងទាំងអស់៖

 

យ៉ាងឆាប់រហ័សយល់ចិត្តយ៉ាងហ្មត់ចត់

 

យើងមានបំណងផ្តល់ស្តង់ដារសេវាកម្មដល់អតិថិជននិងដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើងដែលមិនមានលំដាប់លេខពីរប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្វីៗនៅតែអាចដំណើរការតាមរបៀបដែលមិនមានបំណង។ ប្រសិនបើបញ្ហានេះកើតឡើងជាផ្នែកមួយនៃការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីឧត្តមភាពនីតិវិធីដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងរបស់យើងត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងងាយស្រួល។

 

 

 

ជំហានទី ១ នៅពេលរាយការណ៍អំពីបណ្តឹងដំបូងសូមផ្តល់ការបញ្ជាទិញឬលេខអតិថិជនឯកសារយោងរបស់យើងពត៌មានលំអិតនៃការមិនពេញចិត្តរបស់អ្នកនិងអ្វីដែលអ្នកចង់អោយយើងធ្វើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា។

 

ឧទាហរណ៍ដំបូងយើងនឹងលើកទឹកចិត្តអ្នកតាមរយៈវិធីណាមួយដែលងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់អ្នកទាក់ទងអ្នកដែលកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះឬប្រសិនបើវាមិនសមស្របសម្រាប់ហេតុផលណាមួយអ្នកអាចទាក់ទងនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងដោយផ្ទាល់។ ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តណាមួយខាងក្រោម៖

 

០១៤៩៥៦៨៧៥៨៧ (ម៉ោងធ្វើការ ៩ ព្រឹកដល់ ៥ ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលើកលែងថ្ងៃឈប់សំរាកធនាគារ) ។ សម្រាប់គោលបំណងការពារនិងបណ្តុះបណ្តាលគ្នាទៅវិញទៅមកការហៅទូរស័ព្ទអាចត្រូវបានកត់ត្រាទុក។

 

orders@comwales.net

 

ខមហ្វតស៍អិលធីឌី, មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មថលថលថល, ជាន់ទី ៣, ថោនថលថលវើរ, ហ្គ្រែនភឺរ័រ, ខាឌីអេហ្វអេហ្វអេហ្វ ១០០ ៣ ។

 

ការទទួលស្គាល់ពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកប្រសិនបើបណ្តឹងរបស់អ្នកត្រង់ត្រង់វាអាចនឹងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ប្រសិនបើយើងអាចដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ារបស់អ្នកមុនពេលបញ្ចប់ថ្ងៃទីបីនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីយើងបានទទួលយើងយើងនឹងផ្ញើឱ្យអ្នកនូវ "ការទំនាក់ទំនងដំណោះស្រាយសង្ខេប" ឱ្យអ្នកភ្លាមៗដោយមានការបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើដើម្បីដោះស្រាយបណ្តឹងរបស់អ្នក។ ក្នុងករណីផ្សេងទៀតយើងនឹងផ្ញើការទទួលស្គាល់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីបណ្តឹងតវ៉ារបស់អ្នកឱ្យបានឆាប់រហ័សជាធម្មតាក្នុងរយៈពេលប្រាំថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីទទួលបាន។ ប្រសិនបើអ្នកបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកមកយើងដោយផ្ទាល់មាត់យើងនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកអំពីការយល់ដឹងរបស់អ្នកអំពីហេតុផលដែលអ្នកមិនពេញចិត្តហើយស្នើសុំឱ្យអ្នកផ្តល់យោបល់ដល់យើងប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រម។ ការស៊ើបអង្កេតពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកបន្ទាប់មកពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនដែលមិនមែនជាប្រធានបទផ្ទាល់នៃពាក្យបណ្តឹង។ ដើម្បីឈានដល់ការសន្និដ្ឋានត្រឹមត្រូវយើងនឹងពិនិត្យមើលព័ត៌មានដែលមានសម្រាប់យើងដែលនឹងរាប់បញ្ចូលរាល់ឯកសារទាំងអស់នៅលើឯកសាររបស់យើងរួមជាមួយរបាយការណ៍ពីភាគីដែលពាក្យបណ្តឹងទាក់ទង។ យើងនឹងព្យាយាមបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងនិងឈានដល់ការសន្និដ្ឋានឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ រយៈពេលដែលការនេះនឹងត្រូវបានកំណត់ដោយភាពស្មុគស្មាញនៃបណ្តឹងនិងទំហំនៃការស៊ើបអង្កេតដែលត្រូវការ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងយើងអាចស្នើសុំឱ្យអ្នកមានព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីជួយឱ្យយើងឈានដល់ការសន្និដ្ឋាន។ ខមហ្វតសឹមអិលធីឌីមានគោលបំណងដើម្បីផ្តល់នូវការឆ្លើយតបពេញលេញចំពោះបណ្តឹងណាមួយក្នុងរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃនៃថ្ងៃប្រតិទិននៃការរាយការណ៍។

 

 

 

ជំហានទី ២ ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមិនពេញចិត្តអ្នកអាចបន្តបណ្តឹងតវ៉ារបស់អ្នកបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍។

 

 

 

ជំហានទី ៣ ប្រសិនបើយើងមិនអាចដោះស្រាយបណ្តឹងទូរគមនាគមន៍តាមការពេញចិត្តរបស់អ្នកទេនោះអ្នកអាចនឹងបញ្ជូនបញ្ហានេះទៅ Ombudsman Services ។ ពួកគេអាចទាក់ទងបាននៅ៖

 

សេវាកម្មការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ (ទូរគមនាគមន៍)

 

ឧទ្យាន Daresbury ៣៣០០

 

Daresbury

 

ព្រមាន

 

WA4 4HS

 

ម៉្យាងវិញទៀតប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជនហើយពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងអ៊ិនធឺរណែតដែលបានទិញពីយើងតាមរយៈមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិក (ឧទាហរណ៍តាមអ៊ិនធឺរណែតឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែលឬទូរស័ព្ទចល័ត) ពេលនោះអ្នកនឹងអាចប្រើដំណោះស្រាយវិវាទតាមអ៊ិនធឺរណែត (ODR) ។ ) វេទិកានៅ http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ។ អ្នកប្តឹងតវ៉ាដែលអាចទទួលយកបានរួមមាន៖

 

អតិថិជនផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់

 

អតិថិជនពាណិជ្ជកម្មដែលមានចំណូលជំនួញប្រចាំឆ្នាំនិង / ឬតម្លៃតារាងតុល្យការតិចជាង ២ លានផោនដែលមាននិយោជិកតិចជាង ១០ នាក់

 

សប្បុរសធម៌

 

ភាសាអង់គ្លេសបារាំងអាឡឺម៉ង់ភាសាអ៊ីតាលីព័រទុយហ្គាប្រទេសរុស្ស៊ីអេស្ប៉ាញ