ភាពឯកជននិងឃុកឃី

1 ។ ទូទៅ

ខមហ្វវែលលីមីតធីតរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនក្រុមណាមួយ (“ យើង”“ យើង” របស់យើង) ប្តេជ្ញាការពារនិងគោរពភាពឯកជនរបស់អ្នក។ សម្រាប់គោលបំណងនៃច្បាប់ការពារទិន្នន័យយើងគឺជាអ្នកត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យហើយយើងនឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយអនុលោមតាមបទបញ្ជាការពារទិន្នន័យទូទៅឆ្នាំ ២០១៦/៦៧៩ និងច្បាប់ជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។ សូមអានដូចខាងក្រោមដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីយល់ពីទស្សនៈនិងការអនុវត្តរបស់យើងទាក់ទងនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិងរបៀបដែលយើងនឹងអនុវត្តវា។

អ្នកទស្សនាគេហទំព័ររបស់យើង

2.1 យើងអាចប្រមូលនិងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកក្នុងកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោមៈ

២.១.១ នៅពេលអ្នកបំពេញទម្រង់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង (“ គេហទំព័រ”) ។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងឈ្មោះអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលនិងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដែលត្រូវបានផ្តល់ជូននៅពេលចុះឈ្មោះដើម្បីប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងដែលជាកន្លែងដែលអ្នកស្នើសុំឱ្យយើងទាក់ទងអ្នកអំពីទំនិញឬសេវាកម្មរបស់យើងជាវបញ្ជីសំបុត្ររួមរបស់យើងឬជាវ / ស្នើសុំទំនិញ និងសេវាកម្ម

២.១.២ នៅពេលណាដែលអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានមកយើងនៅពេលរាយការណ៍បញ្ហាជាមួយគេហទំព័ររបស់យើងការតវ៉ាតវ៉ាធ្វើការស៊ើបអង្កេតឬទាក់ទងមកយើងដោយហេតុផលណាមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកទាក់ទងមកយើងខ្ញុំអាចរក្សាកំណត់ហេតុនៃការឆ្លើយឆ្លងនោះ។

២.១.៣ ព័ត៌មានលម្អិតនៃការចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងរួមមានទិន្នន័យចរាចរណ៍ទិន្នន័យទីតាំងកំណត់ហេតុគេហទំព័រនិងទិន្នន័យទំនាក់ទំនងផ្សេងៗទៀតមិនថាវាត្រូវបានទាមទារសម្រាប់គោលបំណងចេញវិក្កយបត្រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងឬបើមិនដូច្នេះទេនិងធនធានដែលអ្នកចូលមើល (សូមមើលផ្នែក ២.២.២ ស្តីពីឃុកឃីខាងក្រោម); និង

២.១.៤ នៅពេលណាដែលអ្នកបង្ហាញព័ត៌មានរបស់អ្នកមកយើងឬយើងប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកតាមមធ្យោបាយណាមួយផ្សេងទៀតតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង។

២.២ យើងក៏អាចប្រមូលទិន្នន័យតាមវិធីដូចខាងក្រោមៈ

អាសយដ្ឋាន IP

២.២.១ យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍របស់អ្នករួមទាំងអាស័យដ្ឋានពិធីសារអ៊ិនធឺរណែតដែលមានសម្រាប់ហេតុផលនៃការការពារការក្លែងបន្លំ។ យើងក៏អាចប្រមូលព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនិងប្រភេទកម្មវិធីរុករករបស់ឧបករណ៍របស់អ្នកសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនិងរាយការណ៍ព័ត៌មានសរុបទៅអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង។ នេះគឺជាទិន្នន័យស្ថិតិអំពីសកម្មភាពនិងគំរូនៃការរុករកអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងហើយមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបុគ្គលណាមួយឡើយ។

ឃុកឃី

២.២.២ គេហទំព័ររបស់យើងប្រើប្រាស់ខូឃីស៍និងបច្ចេកវិជ្ជាស្រដៀងគ្នាដើម្បីសម្គាល់អ្នកពីអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង។ នេះជួយឱ្យយើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវបទពិសោធន៍ល្អនៅពេលអ្នកបើកមើលគេហទំព័ររបស់យើងហើយក៏អនុញ្ញាតឱ្យយើងកែលម្អគេហទំព័ររបស់យើងផងដែរ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីខូឃីស៍ដែលយើងប្រើនិងគោលបំណងដែលយើងប្រើពួកវាមើលគោលការណ៍ខូឃីរបស់យើង។

២.៣ យើងអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងដើម្បី៖

២.៣.១ ផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានឬសេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំពីយើង

២.៣.២ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលរួមនៅក្នុងលក្ខណៈពិសេសអន្តរកម្មនៃគេហទំព័ររបស់យើងនៅពេលអ្នកជ្រើសរើសធ្វើ។

២.៣.៣ ធានាថាមាតិកាចេញពីវែបសាយត៍របស់យើងត្រូវបានបង្ហាញតាមរបៀបដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់អ្នកនិងឧបករណ៍របស់អ្នក។

២.៣.៤ ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវគេហទំព័រនិងសេវាកម្មរបស់យើង។

២.៣.៥ ដំណើរការនិងដោះស្រាយរាល់បណ្តឹងឬការសាកសួរដែលធ្វើឡើងដោយអ្នក និង

២.៣.៦ ទាក់ទងអ្នកសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងនេះ (សូមមើលវគ្គ ៦ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម) ។

គេហទំព័រភ្ជាប់

គេហទំព័ររបស់យើងអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅនិងពីគេហទំព័ររបស់ភាគីទីបី។ សូមកត់សម្គាល់ថាប្រសិនបើអ្នកធ្វើតាមតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រណាមួយនៃគេហទំព័រទាំងនេះគេហទំព័រនោះនឹងអនុវត្តលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗគ្នាចំពោះការប្រមូលនិងភាពឯកជននៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយយើងមិនទទួលយកការទទួលខុសត្រូវឬទំនួលខុសត្រូវណាមួយសម្រាប់គោលនយោបាយទាំងនេះឡើយ។ នៅពេលដែលអ្នកចាកចេញពីគេហទំព័ររបស់យើងយើងលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យអានសេចក្តីជូនដំណឹង / គោលការណ៍ឯកជនភាពនៃរាល់គេហទំព័រដែលអ្នកចូលមើល។

3. អតិថិជន

៣.១ យើងនឹងប្រមូលព័ត៌មានលំអិតដូចជាឈ្មោះអាស័យដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទនិងអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលនៅពេលអ្នកបញ្ជាទិញទំនិញឬសេវាកម្មពីយើងតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងឬគេហទំព័រដែលទាក់ទងនឹងបណ្តាញសង្គម / គេហទំព័រដៃគូភាគីទីបី។ យើងនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះដើម្បីដំណើរការការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកហើយអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចក្នុងកិច្ចសន្យារបស់យើង។

៣.២ ដើម្បីអនុវត្តកិច្ចសន្យារបស់យើងជាមួយអ្នកយើងក៏ត្រូវចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយតតិយជនផងដែរដូចជាអ្នកផ្តល់ការបង់ប្រាក់និងអង្គការសេវាប្រៃសណីយ៍ដើម្បីជួយក្នុងការចែកចាយទំនិញឬសេវាកម្មដែលអ្នកបានបញ្ជាទិញ។ នេះអាចរួមបញ្ចូលទាំងដៃគូ EDI អ្នកនាំសំបុត្រភាគីទីបីឬអ្នកផ្តល់ការធានា។

៣.៣ យើងក៏អាចផ្សព្វផ្សាយការឆ្លើយតបរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រនិងសម្ភារៈទីផ្សាររបស់យើងផងដែរ (ប្រធានបទដើម្បីទទួលបានការព្រមព្រៀងពីអ្នកមុនពេលចាំបាច់) ។

៣.៤ យើងនឹងរក្សាទុកព័ត៌មានរបស់អ្នកដរាបណាយើងត្រូវការវាដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវទំនិញឬសេវាកម្មដែលបានបញ្ជាទិញពីយើងហើយក្នុងរយៈពេល ៦ ឆ្នាំក្រោយ។ កន្លែងដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលការឆ្លើយឆ្លងទីផ្សារពីយើងយើងនឹងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែកទី ៦ ខាងក្រោម។

4. អ្នកឧបត្ថម្ភ

យើងនឹងប្រមូលព័ត៌មានលំអិតដូចជាឈ្មោះនិយោជិកលេខទូរស័ព្ទនិងអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកដើម្បីទាក់ទងអ្នកអំពីទំនិញឬសេវាកម្មដែលបានបញ្ជាទិញជាមួយអ្នកដើម្បីធ្វើការបញ្ជាទិញបន្ថែមនិងបង់ប្រាក់សម្រាប់ទំនិញនិង / ឬសេវាកម្មដែលបានផ្គត់ផ្គង់។ យើងនឹងរក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់រយៈពេល ៦ ឆ្នាំទៀតដើម្បីផ្តល់ជូននូវទំនិញ / សេវាកម្ម។

៥. ប្រសិនបើអ្នកមិនហ៊ានផ្តល់ជូននូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

កន្លែងដែលយើងត្រូវការប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដោយច្បាប់ឬក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាដែលយើងមានជាមួយអ្នកហើយអ្នកខកខានមិនបានផ្តល់ទិន្នន័យនៅពេលស្នើសុំយើងប្រហែលជាមិនអាចអនុវត្តកិច្ចសន្យាដែលយើងមានឬកំពុងព្យាយាមចូលជាមួយអ្នកបានទេ។ (ឧទាហរណ៍ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវទំនិញឬសេវាកម្មរបស់យើង) ។ ក្នុងករណីនេះយើងប្រហែលជាត្រូវលុបចោលផលិតផលឬសេវាកម្មដែលអ្នកមានជាមួយយើងប៉ុន្តែយើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រសិនបើនេះជាករណីនៅពេលនោះ។

6. ផ្សារ

៦.១ ក្រៅពីការប្រើប្រាស់ដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែកទី ២-៤ ខាងលើដែលអ្នកបង្ហាញថាអ្នកចង់ទទួលបានការឆ្លើយឆ្លងទីផ្សារពីយើងសូមចុះឈ្មោះជាវបញ្ជីសំបុត្ររួមឬព្រឹត្តិប័ត្ររបស់យើងបញ្ចូលទៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងណាមួយរបស់យើងឬផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បណ្តាញ។ យើងអាចប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានលំអិតអំពីទំនិញសេវាកម្មការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាជីវកម្មនិងព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលយើងគិតថាអាចជាចំណាប់អារម្មណ៍។

៦.២ អ្នកមានសិទ្ធិបដិសេធមិនទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងផ្នែកទី ៦.១ នៅពេលណាមួយ។ ដើម្បីបដិសេធទទួលយកព័ត៌មានបែបនេះអ្នកអាច៖

៦.២.១ គូសធីកប្រអប់ពាក់ព័ន្ធដែលមាននៅក្នុងសំណុំបែបបទដែលយើងប្រមូលព័ត៌មានរបស់អ្នក។

៦.២.២ ចុចប៊ូតុងលែងជាវដែលមាននៅក្នុងការទំនាក់ទំនងបែបនេះដែលបានទទួល ឬ

៦.២.៣ អ៊ីមែលមកយើងតាម DPO@comwales.co.uk ឬទូរស័ព្ទមកយើង។ ៥០៣២ ផ្តល់ឱ្យយើងនូវឈ្មោះនិងព័ត៌មានទំនាក់ទំនង។

៦.៣ កន្លែងដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលការឆ្លើយឆ្លងទីផ្សារពីយើងយើងនឹងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរយៈពេល ៣ ឆ្នាំចាប់ពីពេលដែលអ្នកធ្វើអន្តរកម្មចុងក្រោយជាមួយយើង។

6.4 ពីពេលមួយទៅពេលមួយយើងអាចលក់ក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដោយបន្ថែមបដាទៅទំព័រគេហទំព័ររបស់យើង។ ការចុចលើបណ្តាញភ្ជាប់ទាំងនេះនឹងនាំអ្នកទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបីដែលអ្នកគួរតែពិគ្រោះគោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់ពួកគេ។ យើងនឹងមិនចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយតតិយជនណាមួយឡើយបើគ្មានការយល់ព្រមជាមុនពីអ្នក។

ការតាមដាននិងកត់ត្រា

យើងអាចតាមដាននិងកត់ត្រាទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នក (ដូចជាការទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទនិងអ៊ីមែល) សម្រាប់គោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលការការពារការក្លែងបន្លំនិងការអនុលោមតាមច្បាប់។ យើងក៏មានម៉ាស៊ីនថតស៊ីស៊ីធីវីនិងការថតសំលេងនៅក្នុងទីតាំងរបស់យើងក្នុងគោលបំណងបង្ការបទឧក្រិដ្ឋនិងសម្រាប់ហេតុផលសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព។ សូម​មេ​ត្ដា​ទាក់ទង dpo@comwales.co.uk សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរយៈពេលដែលយើងរក្សាទុកព័ត៌មាននេះ។

ដំណើរការកែទម្រង់ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

៨.១, យើងអាចពិគ្រោះម្តងម្កាលជាមួយអង្គការទីផ្សារភាគីទីបីដែលប្រើដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះដើម្បីធ្វើអនុសាសន៍លើអាកប្បកិរិយានៃការទិញរបស់អតិថិជនឬអាចព្យាករណ៍បាន។ យើងមិនធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលម្នាក់ៗដោយផ្អែកលើសកម្មភាពកែច្នៃស្វ័យប្រវត្តិទេ។

៨.២ ម្តងម្កាលយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យឥណទានដល់អតិថិជន៖

៨.២.១ ដូច្នេះយើងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីអ្នក និង

៨.២.២ ដើម្បីការពារការក្លែងបន្លំនិងការលាងលុយកខ្វក់។

៨.៣ ការស្វែងរករបស់យើងអាចត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងឯកសាររបស់ទីភ្នាក់ងារយោងឥណទាន។

៨.៤ ប្រសិនបើបន្តធ្វើឥណទានមូលប្បទានប័ត្រអ្នកទទួលបានពិន្ទុក្រេឌីតទាបយើងសូមរក្សាសិទ្ធិមិនផ្គត់ផ្គង់ទំនិញឬសេវាកម្មលើឥណទាននិង / ឬទាមទារការបង់ប្រាក់ជាមុនសម្រាប់ទំនិញឬសេវាកម្មដែលអ្នកចង់ទិញ។ ក្នុងករណីនេះសមាជិកក្រុមរបស់យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នក។

៨.៥ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានមិនពិតឬមិនពិតហើយយើងសង្ស័យថាមានការបន្លំយើងនឹងកត់ត្រារឿងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ឃើញឯកសារឥណទានរបស់អ្នកសូមទាក់ទងក្រុមសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើងដែលនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសម្រាប់ភ្នាក់ងារឥណទានដែលបានប្រើ។

មូលដ្ឋានគ្រឹះស្របច្បាប់សម្រាប់ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

៩.១ យើងនឹងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលច្បាប់អនុញ្ញាត ឲ្យ យើងអនុវត្ត។ ជាទូទៅយើងនឹងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោមៈ

៩.១.១ សម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចសន្យាដែលយើងចូលជាមួយអ្នក

៩.១.២ ក្នុងករណីចាំបាច់សម្រាប់ការអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់ឬបទប្បញ្ញត្តិដែលយើងត្រូវទទួល

៩.១.៣ ក្នុងករណីចាំបាច់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សំខាន់ៗរបស់អ្នក។ និង

៩.១.៤ សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើង (ដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលនយោបាយនេះ) ហើយផលប្រយោជន៍និងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នកមិនបដិសេធផលប្រយោជន៍ទាំងនេះឡើយ។

៩.២ ComWales ពឹងផ្អែកយ៉ាងជាក់លាក់លើមូលដ្ឋាននៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់នៅពេលដំណើរការទិន្នន័យតាមវិធីដូចខាងក្រោម។ មូលដ្ឋាននេះមានតុល្យភាពប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកហើយមិនបដិសេធសិទ្ធិជំទាស់របស់អ្នកឡើយ។

៩.២.១ ខមហ្វ្រែលអាចផ្គត់ផ្គង់អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលដល់ដៃគូនិងអ្នកនាំសំបុត្រដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនកញ្ចប់។

៩.២.២ ខមហ្វ្រែលស៍អាចត្រួតពិនិត្យការបើកអ៊ីម៉ែលទីផ្សារដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារទំនាក់ទំនង។

៩.២.៣ ខមហ្វែលអាចទាក់ទងអតិថិជនជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតនៃទំនិញដែលអតិថិជនបានរៀបចំសម្រាប់ការទិញនៅកន្លែងដែលការទិញមិនបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសេវាកម្មនៃការទិញ។

10. ការបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទាក់ទងនឹងភាគីទីបី

១០.១ ក្រៅពីភាគីទីបីដែលបានលើកឡើងខាងលើយើងអាចបង្ហាញព័ត៌មានរបស់អ្នកទៅកាន់ភាគីទីបីដើម្បីផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងដូចខាងក្រោម៖

១០.១.១ ដល់បុគ្គលិកដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញឬសេវាកម្មដល់អ្នក។

១០.១.២ ចំពោះអង្គភាពពាក់ព័ន្ធរបស់យើងដើម្បីគាំទ្រដល់ការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង។

១០.១.៣ អ្នកផ្តល់កម្មវិធីផ្នែកទន់អាយធីដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះគេហទំព័ររបស់យើងនិងរក្សាទុកទិន្នន័យជំនួសយើង។

១០.១.៤ ទីប្រឹក្សាជំនាញរួមមានទីប្រឹក្សាមេធាវីធនាគារិកនិងធានារ៉ាប់រងដែលផ្តល់ឱ្យយើងនូវសេវាកម្មប្រឹក្សាធនាគារច្បាប់ធានារ៉ាប់រងនិងគណនេយ្យ។

១០.១.៥ ចំណូលនិងពន្ធគយអេសប៊ីនិងនិយ័តករនិងអាជ្ញាធរដទៃទៀតដែលត្រូវការការរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពកែច្នៃក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់។ និង

១០.១.៦ ភាគីទីបីដែលយើងអាចជ្រើសរើសលក់ផ្ទេរឬបញ្ចូលគ្នាផ្នែកខ្លះនៃអាជីវកម្មឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើង។ ម៉្យាងទៀតយើងអាចស្វែងរកការរកស៊ីផ្សេងទៀតឬបញ្ចូលគ្នាជាមួយពួកគេ។ ប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរកើតឡើងចំពោះអាជីវកម្មរបស់យើងនោះម្ចាស់ថ្មីរបស់ខ្ញុំប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមរបៀបដូចបានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះ។

១០.២ យើងអាចបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់ប៉ូលីសស្ថាប័នច្បាប់អ្នកប្រឹក្សាច្បាប់ឬភាគីទីបីដែលយើងស្ថិតនៅក្រោមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ក្នុងការបង្ហាញឬចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់ណាមួយឬដើម្បីអនុវត្តឬអនុវត្តគេហទំព័ររបស់យើង។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀត។ ឬដើម្បីការពារសិទ្ធិទ្រព្យសម្បត្តិឬសុវត្ថិភាពរបស់អតិថិជនរបស់យើងឬអ្នកដទៃ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាមួយក្រុមហ៊ុននិងអង្គការដទៃទៀតក្នុងគោលបំណងការពារការបន្លំនិងការកាត់បន្ថយហានិភ័យឥណទាន។

១០.៣ យើងនឹងមិនលក់ឬចែកចាយទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទៅអង្គការផ្សេងទៀតដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នកឡើយ។

ឧបករណ៍ប្តូរ CROSS-BORDER DATA TRANSFERS

១១.១ នៅពេលដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតិដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានយើងអាចផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងយុត្តាធិការផ្សេងទៀតនៅខាងក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប (EEA) សម្រាប់គោលបំណងដែលមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះ។ យើងបានអនុវត្តមាត្រាកិច្ចសន្យាតាមស្តង់ដារដែលត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបជាមួយអង្គការទាំងនោះរួមជាមួយការប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីការពារសិទ្ធិឯកជនរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិក។

12. សុវត្ថិភាពដាតា

១២.១ កន្លែងដែលយើងបានផ្តល់អោយអ្នក (ឬកន្លែងដែលអ្នកបានជ្រើសរើស) នូវលេខសម្ងាត់ដែលអាចអោយអ្នកចូលទៅកាន់ផ្នែកជាក់លាក់នៃវែបសាយត៍របស់យើងអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាទុកលេខសម្ងាត់នេះជាការសម្ងាត់។ យើងស្នើសុំឱ្យអ្នកមិនចែករំលែកពាក្យសម្ងាត់ជាមួយនរណាម្នាក់។

១២.២ ជាអកុសលការបញ្ជូនព័ត៌មានតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតមិនមានសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងទេ។ ទោះបីជាយើងនឹងខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក៏ដោយយើងមិនអាចធានានូវសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងទេ។ ការបញ្ជូនណាមួយគឺជាហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

១២.៣ ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ដល់យើងត្រូវបានចែករំលែកនៅលើម៉ាស៊ីនមេសុវត្ថិភាពរបស់យើង។ យើងបានអនុវត្តវិធានការរូបវន្តបច្ចេកទេសនិងអង្គភាពដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធានាព័ត៌មានរបស់អ្នកពីការបាត់បង់ដោយចៃដន្យនិងការចូលប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់ការផ្លាស់ប្តូរឬការបង្ហាញព័ត៌មានដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ លើសពីនេះទៀតយើងកំណត់ការចូលប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដល់និយោជិកភ្នាក់ងារអ្នកម៉ៅការនិងភាគីទីបីផ្សេងទៀតដែលមានតម្រូវការអាជីវកម្មត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការចូលប្រើបែបនេះ។

13. ទទួលយក, កែប្រែ, លុបចោលនិងប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

១៣.១ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងរក្សាទុកអំពីអ្នកមានភាពត្រឹមត្រូវនិងបច្ចុប្បន្ន។ សូមជូនដំណឹងដល់យើងប្រសិនបើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងរក្សាទុកអំពីអ្នកផ្លាស់ប្តូរ។

១៣.២ ច្បាប់ស្តីពីការការពារទិន្នន័យផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសិទ្ធិជំទាស់នឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់ណាមួយឬដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកទៅដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលកន្លែងនេះត្រូវបានផ្តល់ជូន។ អ្នកក៏មានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងអ្នកនិងសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងទម្រង់ដ៏វាងវៃ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បានច្បាប់ចម្លងនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមួយចំនួនឬទាំងអស់សូមផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ DPO@comwales.co.uk ។ ក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការគិតថ្លៃសមរម្យដើម្បីអនុវត្តតាមការស្នើសុំរបស់អ្នក។

១៣.៣ អ្នកក៏អាចស្នើសុំឱ្យយើងអនុវត្តដូចខាងក្រោមៈ

១៣.៣.១ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬកែប្រែទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកគិតថានេះមិនត្រឹមត្រូវ

១៣.៣.២ ដកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកចេញពីឃ្លាំងទិន្នន័យរបស់យើងទាំងស្រុង។

១៣.៣.៣ ផ្ញើច្បាប់ចម្លងនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាទ្រង់ទ្រាយដែលបានប្រើជាទូទៅហើយផ្ទេរព័ត៌មានរបស់អ្នកទៅអង្គភាពផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានផ្គត់ផ្គង់ដល់យើងហើយយើងដំណើរការអេឡិចត្រូនិចនេះដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នកឬក្នុងករណីចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចសន្យា។ ឬ

១៣.៣.៤ រឹតត្បិតការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

១៣.៤ យើងអាចស្នើសុំព័ត៌មានជាក់លាក់ពីអ្នកដើម្បីជួយយើងក្នុងការបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណនិងសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការចូលប្រើប្រាស់និងផ្តល់នូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកមានអំពីអ្នកឬធ្វើការផ្លាស់ប្តូរតាមការស្នើសុំរបស់អ្នក។ ច្បាប់ការពារទិន្នន័យអាចអនុញ្ញាតឬទាមទារឱ្យយើងបដិសេធក្នុងការផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការចូលប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនឬទាំងអស់ដែលយើងមានទាក់ទងនឹងអ្នកឬអនុលោមតាមការស្នើសុំណាមួយដែលធ្វើឡើងស្របតាមសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលបានយោងខាងលើ។ ប្រសិនបើយើងមិនអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការចូលដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឬដំណើរការសំណើផ្សេងទៀតដែលយើងទទួលបានយើងនឹងប្រាប់អ្នកពីមូលហេតុដែលអាស្រ័យលើការរឹតត្បិតផ្នែកច្បាប់ឬបទបញ្ញត្តិណាមួយ។

១៣.៥ សូមផ្ញើសំណើរណាដែលទាក់ទងទៅនឹងសំណួរខាងលើទៅមន្រ្តីការពារទិន្នន័យរបស់យើងខ្ញុំនៅ DPO@comwales.co.uk ដោយបញ្ជាក់ពីឈ្មោះរបស់អ្នកនិងសកម្មភាពដែលអ្នកចង់អោយយើងធ្វើ។

14. សិទ្ធិក្នុងការបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀង

កន្លែងដែលអ្នកបានផ្តល់ការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះការប្រមូលដំណើរការនិងផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះ។ ដើម្បីដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកបើអាចសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាម DPO@Comwales.co.uk

15. ការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់យើង

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយសិទ្ធិឯកជននេះនៅពេលណាមួយហើយរាល់ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយដែលយើងធ្វើចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើទំព័រនេះ។ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះគោលការណ៍នេះដែលប៉ះពាល់ដល់សម្ភារៈដែលយើងប្រមូលរក្សាទុកឬដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើយើងចង់ប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានប្រមូលពីមុនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងខុសពីអ្វីដែលយើងបានជូនដំណឹងដល់អ្នកនៅពេលប្រមូលយើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកហើយក្នុងករណីដែលត្រូវការដោយច្បាប់ស្វែងរកការយល់ព្រមរបស់អ្នកមុនពេលប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់ គោលបំណងថ្មីឬមិនទាក់ទង។ យើងអាចដំណើរការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយគ្មានចំណេះដឹងឬការយល់ព្រមពីអ្នកដែលត្រូវការដោយច្បាប់ឬបទបញ្ញត្តិដែលត្រូវអនុវត្ត។

16 ។ ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

យើងបានតែងតាំងមន្រ្តីការពារទិន្នន័យដើម្បីត្រួតពិនិត្យការអនុលោមតាមគោលការណ៍ឯកជននេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរយោបល់ឬសំណូមពរទាក់ទងនឹងគោលការណ៍នេះឬរបៀបដែលយើងប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសូមទាក់ទងមន្រ្តីការពារទិន្នន័យរបស់យើងនៅ DPO@Comwales.co.uk ។ នេះជាសិទ្ធិបន្ថែមរបស់អ្នកក្នុងការទាក់ទងការិយាល័យស្នងការព័ត៌មានប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងការឆ្លើយតបរបស់យើងចំពោះបញ្ហាណាមួយដែលអ្នកលើកឡើង។ https://ico.org.uk/global/contact-us/ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី ១៧ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៨ ។

 

ភាសាអង់គ្លេសបារាំងអាឡឺម៉ង់ភាសាអ៊ីតាលីព័រទុយហ្គាប្រទេសរុស្ស៊ីអេស្ប៉ាញ