ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​ផលិតផល

មាតិកាកញ្ចប់
តម្រង

បញ្ជាក់ផលិតផល
Feature Easy to Install
Retail package dimensions Box
Width Height Length
៧០០ មម ៩០០ មម ១១០០ មម

ពិនិត្យឡើងវិញ

(មិនទាន់មានការពិនិត្យឡើងវិញទេ) សរសេរពិនិត្យឡើងវិញមួយ
ភាសាអង់គ្លេសបារាំងអាឡឺម៉ង់ភាសាអ៊ីតាលីព័រទុយហ្គាប្រទេសរុស្ស៊ីអេស្ប៉ាញ